Ponuda

Zlatna dolina i Požega

Požega - Zlatna dolina

Naša je agencija pripremila prilično opsežne programe posjeta Požeškoj kotlini ili "Zlatnoj dolini" kako su je nazvali još u Rimsko doba. Programi su prilagođeni učeničkim ekskurzijama ili skupinama odraslih. Za sve je programe predviđena pratnja stručnog vodiča.

Pogledajte detaljnije predvidjene programe i planove posjeta:

PONUDA ODRASLI DANA VIŠE
Zlatna dolina 1 više »
Zlatna dolina i PP Papuk 1 više »
Zlatna dolina i Stara Kapela 1 više »
Zlatna dolina i Stara Kapela 2 više »
PONUDA UČENICI DANA VIŠE
Zlatna dolina 1 više »
Zlatna dolina i PP Papuk 1 više »